16 มีนาคม 2562 น่าเป็นห่วง!! ‘จังหวัดเลย’เริ่มวิกฤติ สนามบินพ่นละอองน้ำลดPM2.5

ที่มา: https://www.naewna.com/local/401905

ในช่วง 2-3 วัน ที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดเลย มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พุ่งสูง ระหว่าง 110-121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องสุขภาพและปัญหาหมอกควันที่อาจจะกระทบไปทุกภาคส่วน ล่าสุดหลังจากมีหมอกควันและฝุ่นละอองที่ทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นนั้น จากเคยเห็นภูเขาในระยะ 10-20 กิโลเมตร และในช่วง 2-3 วันนี้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นลดลง จนเห็นเป็นหมอกทึบไปทั่วจังหวัดเลยและปัญหาหมอกควันนี้อาจจะสงผลกระทบต่อการบินได้ หากทัศนวิสัยการมองเห็นลดลง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย เปิดเผยว่าเนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเลย จะมีหมอกหนาแน่นและคงเป็นตัวแดงเป็นอย่างนี้มาติดต่อกันมาสองสามวันแล้วคุณภาพอากาศค่อนข้างจะแย่ ค่า PM 2.5 ก็น่าจะสูงมากกว่า 100 ทางท่าอากาศยาน เลยก็ใช้รถดับเพลิงของท่าอากาศยาน ออกมาพ่นละอองน้ำบริเวณรันเวย์และจุดจอดเครื่องบินเพื่อลดความร้อนและลดหมอกควันและลดฝุ่นละอองขนาดเล็กค่าพีเอ็ม 2.5 ไปในตัวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับอากาศคุณภาพอากาศ   โดยการมองเห็นวันนี้อยู่ประมาณ 2000 เมตร แต่ไม่ยังไม่กระทบต่อการบิน แต่หากมีทัศนวิสัยที่เลวร้ายที่สุด 1200 เมตร อันนั้นจึงจะมีผลกระทบต่อการบิน